HADİS-İ   ŞERİFLER

 

·       İçinizden en fazla sevdiğim kimse, huyu en güzel olanınızdır.

 

·       Cehaletten kurtulmanın yolu, bilenlerden sorup öğrenmektir.

 

·       Cuma günü veya gecesi ölen, şehit sevabına kavuşur ve kabir azabından korunur.

 

·       Cuma, büyük günah işlenmediği müddetçe, öteki cumaya kadar, arada işlenen günahlara keffaret olur.

 

·       Güneş, Cuma gününden daha faziletli bir gün üzerine doğup batmaz.

 

·       Yerleri ve gökleri, terazinin bir kefesine, Kelime-i Tevhidi, diğer kefesine koysalar, bu kelimenin bulunduğu kefe, elbette ağır gelir.

 

·       Fitnenin, fesadın çoğaldığı zamanda ibadet etmek, hicret ederek benim yanıma gelmek gibidir.

 

·       Allah-ü Teala refiktir. Yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere ve başka hiçbir şeye vermediğini, yumuşak davranana ihsan eder.

 

·       Hilm sahibi kimse, gündüzleri oruç tutan, geceleri namaz kılan kimsenin derecesine kavuşacaktır.

·       Cuma namazından sonra, İhlas ve iki Kul euzuyu yedi defa okuyanı, Allah-ü Teala öbür Cumaya kadar kötülüklerden korur.

 

·       Allah-ü Tealanın bir kulunu sevmemesi, onun faydasız şeylerle uğraşmasından anlaşılır.

 

·       Dünyada garip veya yolcu gibi ol veya kendini ölmüş say!..

 

·       Allah-ü Teala her Cuma günü altıyüzbin kişiyi cehennemden azat eder. Bunların hepsi cehenneme layık olup, Cuma gününün bereketi ile cehennemden çıkarılır.

 

·       Mal ve şöhret hırsının insana zararı, koyun sürüsüne giren iki aç kurdun zararından daha çoktur.

 

·       Dünya hayatı, geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın. Hemen geçip gidin!..

 

·       Allah-ü Teala için tevazu edeni, Allah-ü Teala yükseltir.

 

·       Cum’a günü gusledip, temizlenenin günahları temizlenir. Cum’a namazına giderken, her adımına, kabul olunmuş bir ibadet sevabı yazılır.

 

·       Namaz dinin direğidir. Namaz kılan kimse, dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan, dinini yıkmış olur.

 

 

·       Güneşin doğduğu günlerin en iyisi Cum’a günüdür. Cum’a gününde bir an vardır ki, mü’minin o zamanda ettiği dua reddolmaz.

 

·       Mal, mevki, şöhret kazanmak ve başa geçmek sevdasında olmayan din alimlerini bulup istifade eden, dünya ve ahiret saadetine erer.

 

·       Allahü Tealanın, farzlardan sonra en çok sevdiği iş, bir mümüni sevindirmektir.

 

·       Bir hayrın yapılmasına sebep olan, o hayrı yapmış gibi sevap kazanır.

 

·       “Mütevazi olanı Allah yükseltir ve büyükleneni ise Allah küçültür.”

 

·       “Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.”

 

·       “Ailesine ve akrabasına ihsan etmekten büyük derce ne olabilir?”

 

·       “İlim öğreniniz ve öğretiniz.”

 

·       “Cennetin yüksek derecelerine kavuşmak isteyen, saygısızlık yapana yumuşak davransın! Zulmedeni affetsin! Malını esirgeyene ihsanda bulunsun!”

 

·       Muhakkak bu dini Allah-ü Teala facir bir kişi ile de kuvvetlendirir.

 

·       Kişi sevdiği ile berberdir.

 

·       Ölüm bir köprüdür, dostu dosta götürür.

 

·       Evlat babanın sırrıdır.

 

·       Ehli imana karşı fitne ve fesadın çok olduğu zamanda ibadete devam etmek, benim tarafıma hicret etmek gibidir.

 

·       Zengin kimseye servetinden dolayı tevazu eden kişinin (bu hareketinden dolayı) dininin üçte ikisi gider.

 

·       Genç iken, islam olarak ihtiyarlayan kişi mağfiret olunur.

 

·       Her kötülüğün başı dünya sevgisidir.

 

·       Dünya ile ahiret iki kuma gibidir, birini razı etsen diğeri darılır.

 

·       Ümmetim, rahmet olunmuş ümmettir. Ahirette onlar azab olunmazlar.

 

·       Her bid’at dalalete ve islamın zaafa düşmesine sebeptir.

 

·       Herşey için mani vardır, ilim için çok mani vardır.

 

·        İyilik yaptığın kişinin şerrinden kaçın.

 

·       İlim öğrenmek her müslüman kadın ve erkek üzerine farzdır. Ehli olmayana ilim öğretmek hınzırın boynuna cevher, elmas, altın takmak gibidir.

 

·       Kul için namazında ancak akıl ettiği şey oldu.

 

·       Az konuş, az ye, az uyu, sen hasta olma.

 

·       Zikrin hayırlısı gizli olanı, rızkın hayırlısı yeterli olandır.

 

·       İnsanlara akılları miktarınca konuşunuz.

 

·       İnsanın şerefi ilim ve edepledir. Mal ve neseple değil.

 

·        Cennet anaların ayağı altındadır.

 

·       Kim ki ümmetimin fesadı anında benim sünnetime sarılırsa o kişi için yüz şehit sevabı vardır.

 

·       Büyük günahların en büyüğü dünya sevgisidir.

 

·       Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz

 

·       Kelamın en hayırlısı az olup çok mana üzerine dalalet edendir.

 

·       Ümmetimin amellerinin en hayırlısı yüzüne bakarak Kur’an-ı Kerim okumaktır.

 

·       İşlerin en hayırlısı orta dercede olanıdır.

 

·       Bir fakih şeytan üzerine bin abidden daha şiddetlidir.

 

·       Yasini şerif her derde devadır.

 

·       Dini meseleleri öğrenmekte haya yoktur.

 

·       Haya imandandır.

 

·       Hz. Allah’a imandan sonra aklın başı haya ve güzel ahlaktır.

 

·       Beni Rabbim terbiye ettiği için güzel terbiye etti.

 

·       Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerimi öğrenen ve öğretendir.

 

·       Hazret-i Allah’ın kelamının diğer kelamlar üzerine fazileti, Hz. Allah’ın mahlukat üzerine fazileti gibidir.

 

·       Namaz müminin miracıdır.

 

·       Abdest üzerine abdest nur üzerine nurdur.

 

·       Her şeyin alameti vardır. İmanın alameti namazdır.

 

·       Ayet’ül Kürsi’yi okuyan kimsenin cennete girmesine ancak ölüm mani olur.

 

·       Allah’ın en sevimli kulları, kullara Allah’ı sevdiren ve Allah’a kullarını sevdirendir.

 

·       Rahman’ın cezbelerinden bir cezbe insi cinnin ameline denktir.

 

·       Arzda hali bir yerde ezan okuyup, kaamet getirip yalnız başına namaz kılan kimsenin ardında melekler saf tutar.

 

·       Bir erkek yeryüzünde namaz kılarken iki melek de onun ardında beraber namaz kılarlar. Eğer ezan okur, kaamet ederse melekler de iki tarafında onunla beraber rüku ve secde ederler ve duasına amin derler.

 

·       “La ilahe illallah” ile imanınızı tazeleyin. Kim bir kere “La ilahe illallah” derse 4000 büyük günahı yok olur.

 

·       Rabbi ile konuşmak isteyen Allah’ın (c.c.) Kelamını (Kur’an-ı ) okusun.

 

·       Kim Rabbine aşık ise Allah’ın (c.c.) Kelamını (Kur’an-ı) dinlesin.

 

·       Bir saat tefekkür (rabıta) bin sene ibadetten hayırlıdır.

 

·       Kur’an ehli, ehlullahdır.

 

·       İki günü müsavi olan aldanmıştır.

 

·       Hiç biriniz kamil imana erişemez, ta ki beni; nefsinden, ehlinden ve bütün insanlardan fazla sevmedikçe.

 

·       Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin.

 

·       Küfür de bir tek millet, İslam da bir tek millettir.

 

·       Kötülüğü el ve dil ile men etmeğe kaadir olmayıp da kalben buğz etmek, imanın en zayıf kısmıdır.

 

·       Amellerin en iyisi, sevdiğini Allah için sevmek, sevmediğini Allah için sevmemektir.