Öğr.Gör. Ahmet Rüfayi

DOĞAN

 

 

 

 

 

 

İş Adresi                : KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD (61335) Söğütlü

Tel                         : 0.462.2482305-06 (1076)

ÖğrenimDurumu:                                                                                                                                                  

İlkokul                    : Pınarbaşı  Kahramanmaraş/Nurhak)

Ortaokul                 : Elbistan Ortaokul

Lise                        : Mükrimin Halil Lisesi (Elbistan)

Üniversite               : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri  Bölümü

Yüksek Lisans        : Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü               

Verdiği Dersler    :   

Lisans Dersleri       :              

Yurttaşlık Bilgisi

Eğitime Giriş

Felsefeye Giriş

Eğitim Felsefesi

Genel Öğretim Yöntemleri

İlkokullarda Fen Bilgisi

İlkokullar Fen ve Tabiat Bilgisi Öğretimi

İlkokullar İçin Sosyal Bilgiler

Hayat ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

Eğitim Teknolojisi

Türk Kültürü

Okul Yönetimi ve Denetimi

Gelişim Psikolojisi

Öğrenme Psikolojisi

Eğitim Psikolojisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Okul Deneyimi

Türkçe I ve II

Okullarda Uygulama

Okullarda Gözlem

İlkokuma ve Yazma Öğretimi

Uygulama Semineri

İlköğretim Programları

Türkçe Öğretimi

Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim ve Öğretim

Yayın Listesi           :

Lisans Tezi                :  Türkçe’nin Doğru Düzgün Konuşulmadığı Okullarda İlkokuma Yazma Öğretimi. Ankara,   

                                    Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 1986.

Y. Lisans Tezi           : Sınıf Öğretmenlerinin Görev Analizi. İstanbul, Marmara Üniversitesi, 1996.

Kitaplar                  :                         

Eğitim Mevzuatı. Trabzon, Uzun yayınevi, 1998.

Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim-Öğretim. Trabzon, Saray Kitabevi, 2000.

İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Görevleri.. Trabzon, Saray Kitabevi, 2000.

 Makaleler             :                         

İnsanda Düşüncenin Doğuşu. Trabzon, Akademik Yorum, Sayı:5, 1994.

 

Ailede Eğitim. Trabzon, Trabzon Belediyesi Kültür Müdürlüğü, 1995.

 

Eğitim Yüksek Okulu Programının Uygulanabilirlik Düzeyi. Bursa, Uludağ Üniversitesi, I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 1994.

 

Birleştirilmiş Sınıflarda Karşılaşılan Sorunlar. Bolu, İzzet Baysal Üniversitesi II. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 1996.

 

İlköğretimde Tamamlama Programının Uygulaması. İstanbul, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim fakültesi II. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 1997.

 

Türkiye’de İlköğretim Uygulamaları ve Yeni İlköğretim Modeli. Adana, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi III: Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 1997.

 

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Hizmetlerine İlişkin Görevleri. Denizli, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 1998.

Faaliyetleri                : 

Üniversite İçi Faaliyetler:         

 

İlkokullarda Fen Bilgisi Araçlarını Tanıma   Yöneticiliği

 

Eğitim Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı

 

İl Danışma Kurulu Fakülte Temsilciliği

 

Öğretmenler Günü Kutlama Komitesi Fakülte Temsilciliği

 

Fakülteyi Temsilen Panel ve Açıkoturumlar

 

Üniversite Dışı Faaliyetler:         

 

I-IV Ulusal Sınıf Öğretmenliği sempozyumlarına Bildirili Olarak Katılma

 

Çeşitli İlköğretim Kurumlarında Seminer ve Konferans Çalışmalarına Katılma

 

Uygulama Okulu Müdür ve Öğretmenlerine Mesleki Rehberlik ve Danışma

 Kişiye Özel Bilgiler: Kahramanmaraş Nurhak doğumlu , evli, 2 çocuklu, İngilizce biliyor ,yüzme, kros, tenis,  

                                    resim, seyahat, kitap yazma, okuma, bilgisayar kullanma uğraşıları var.