MEDYADA DİL YANLIŞLIKLARI

 

            Yüzlerce yıl önce çinde talebeler hocaları konfüçyüs’e eğer ülkenin işlerini yoluna koyacak, meselelerini halledecek güç ve yetki kendisine verilmiş olsa idi, işe nereden başlayacağını sordular.

Konfüçyüs’de: Kelimelerin dooğru söylenmesin”dedi. Gençlerde dile niçin bu kadar önem veriyorsun diye sorduğunda Hoca dedi ki:

“eğer kelimeler doğru söylenmezse, ağizdan çıkan sözler, anlatılmak istenen sözler değillerdir. Ağızdan çıkan sözler, anlatılmak istenilen sözler olmayınca, yapılması gerekenler yapılmaz; yapılması gerekenler yapılmayınca, ahlak ve sanat soysuzlaşır; ahlak ve sanat soysuzlaşınca, adaletsizlik başlar, ve halk, ne yapacağını bilmemenin çaresizliği içinde bocalar durur.”

Türkçe’nin günümüzdeki yürekler aısı halini, bu sözlerden daha iyi anlatan başka bir söz bulmak güç.

Dilin, insan toplulukları içinde çeşitli vazifeleri vardır: (1) dil, bir topluluğu oluşturanfertler arasındakianlaşmayısağlar: (2) o insanların babalarının, büyük babalarının, atalarının yüzyıllar boyuncaelde ettiği tecrübeleri muhafaza eder ve onları nesillerden nesillere aktarır, (3) bir milletin uzun ve çeşitli tecrübeleriyle oluşturduğukavramları, kelimeler ve deyimler halinde kalıplara sokar, ve böylece milli düşünce faaliyetini düzenler; (4) müşterek düşünce ve ifade birliği içinde bir araya getirdiği toplulukların manevi varlığını korur, ve (5) insan topluluklarını müşterek bir fikir faaliyeti içinde birleştirerek onları bir millet haline getirir.

Millet denilen topluluğu meydana getiren maddi ve manevi unsurların başında dil gelir. Bir milletin milli ve sosyal dayanışmasının temeli o milletin dilidir. Aynı sınırlar içerisinde yaşasalar dahi, aynıdille konuşmayan, aynı dille hissetmeyen, coşmayan, üzülmeyen insan toplulukları millet olabilme vasfına haiz değillerdir. Bir milleti, bir milli varlığı parçalamak isteyenler, önce onun diline saldırır, onun dilini parçalamayaçalışırlar. Sovyet komünizminin yapmak istediği bu idi: sınırları dahilindeki büyük türk topluluklarının, milli şuurlarını, dillerini unutturarak, öz kardeşlerimizi, mazilerinden habersiz,