Öğr.Gör. Hakan Şevki AYVACI

 

 

 

 

İş Adresi               :KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD (61335)

                                Söğütlü-  TRABZON                               

Tel                         :0.462.2482305-06 (1102)

@-Posta                :Hakansevkiayvaci@yahoo.com

Öğrenim Durumu :

İlkokul                    :Safranbolu Bağlar İlkokulu

Ortaokul                 : Safranbolu Lisesi

Lise                        : Safranbolu Lisesi

Üniversite               : Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Programı

Yüksek Lisans        : KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Eğitimi (Fizik)

Doktora                  : KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Eğitimi (Fizik) Doktora Devam ediyor

Verdiği Dersler:

Geometrik optik

Optik

Özel Öğretim Metotları

Alan Çalışması

Okul Deneyimi

Okulöncesi Fen Öğretimi

Öğretmenlik Uygulaması

Fen Bilgisi Laboratuvarı

Yayın Listesi      :

Y. Lisans Tezi       :Fizik Öğretmen Adaylarının Profillerinin Başarılarına Etkisi

Kitaplar              :

Temel Fizik Uygulamaları Kılavuzu-I. Trabzon, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, 1999.

Temel Fizik Uygulamaları Kılavuzu-II. Trabzon, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, 2000”.

Makaleler        :

Fizik Öğretmen Adaylarının Profillerinin Başarılarına Etkisi. İstanbul, Marmara Üniversitesi III: Fen Bilimleri,  Sempozyumu, 1996.

Fizik eğitimi Projelerinin Değerlendirilmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1998.

Fizik Öğretmenlerinin Alan Bilgilerini Geliştirmeleri Üzerine Etkin Bir Yaklaşım. Adana, Çukurova Üniversitesi, Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi, s.117, 1999.

ÖSS’de Sorulan Fizik Sorularının Liselerde Uygulanan Öğretim Etkinlikleri Açısından İrdelenmesi. Adana, Çukurova Üniversitesi, Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi, s.134, 1999.