Öğr.Gör. Kemal CİVELEK

 

 

 

 

İş Adresi               :KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği       ABD (61335)

                                Söğütlü-    TRABZON

Tel                        :0.462.2482305-06 (1076)

Öğrenim Durumu :

İlkokul                  :Ardeşen Merkez İlkokulu                                          

Ortaokul               :Ardeşen Ortaokulu

Lise                       : Pazar Lisesi

Üniversite              :Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri

Yüksek Lisans       :Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler   :

Lisans Dersleri       : 1. Gelişim ve Öğrenme

                         2. Ölçme ve Değerlendirme

                         3. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

4.Okul Deneyimi

                         5. Okullarda Uygulama

                         6.Uygulama Semineri

                         7. Konuşma ve Yazma Eğitimi

                                8.Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

                         9. İlköğretim I. Kademede Türkçe Öğretimi

                         10.İlk okuma Yazma Öğretimi

                         11.Bireysel eğitim Planı Geliştirme Ve Değerlendirme

Yayın Listesi         :

Y. Lisans Tezi          :İlköğretimde Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Disiplini Sağlamada Kullandıkları Yöntemler

                       Siyasi Partilerin Eğitim Programlarıyla Milli Eğitim Temel Kanunu’nun  Karşılaştırılması (Lisans

                        Tezi).

Makaleler            : Eğitimde Okul ve Ailenin İşbirliği. Trabzon    Belediyesi Kültür Dergisi. Trabzon, 1997.

Faaliyetleri           :                           

 Üniversite içi faaliyetler:1. Türkiye’de Öğretmen Sorunları (1998-1999 eğitim-öğretim yılı). Ankara, 1999.

                                   2. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Eğitmenlik Kurumu. Ankara, 1998.

 3.Milli Eğitime yönetici yetiştirme ile ilgili Yönetici Adaylarına yönelik kurs. Trabzon, 1999,

                                   4. Eğitimin Yaygınlaştırılmasında Köy Enstitüleri. Ankara, 1999:

                                   5. Türkiye’de Eğitim Yatırımlarının Planlanması ve Gerçekleşmesi. Ankara, 1998.

                                   6. İlköğretimde program geliştirme. Anakara, 1998.

                               7.Öğrenme Kuramlarının Eğitim ve Öğretim sürecinde Uygulanması (Ders notları ve 

                                   çeviri).Trabzon, 1998.

                                   8. Ölçme ve Değerlendirme (Ders notları). Trabzon, 1998.

                                   9. İlk okuma ve yazma Öğretiminde Aileye ve Okula Düşen Görevler (Ders notları ve

                                       çeviri). Trabzon, 1998.

Üniversite dışı faaliyetler:

1.İlköğretimde Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Disiplini Sağlamada Kullandıkları Yöntemler. Trabzon Merkez ve Akçaabat ilçesindeki 22 uygulama okulunda yapılan çalışma (yazım aşamasında

2.Trabzon Merkez Dumlupınar İlköğretim Okulu’nun düzenlemiş olduğu toplantıda Okulöncesi ve İlkokul Çocuklarının Gelişim Görevleri ve Aileye Düşen Sorumlulukları konulu konferans. Trabzon, 1996

3.Zafer İlköğretim Okulu’nun düzenlemiş olduğu toplantıda Sosyal Kol Faaliyetleri konulu konferans. Trabzon, 1997.

4. Trabzon Merkez Candan İlköğretim Okulu’nun düzenlemiş olduğu toplantıda Eğitsel Kol Faaliyetleri ile ilgili konferans. Trabzon, 1997.

5.Milli eğitim-Fakülte İşbirliği Kapsamında Hizmetiçi Eğitime alınan Öğretmenlere 100 saatlik Eğitim sosyolojisi ders. Trabzon, 1998.

 Kişiye Özel Bilgiler         :Rize Ardeşen doğumlu , evli, 2 çocuklu, Fransızca biliyor,kitap okuma, seyahat

                                            uğraşıları var.