Metin Kutusu:                    MÂNİLER

 

 

 
 

 Siyah üzüm salkımda,             

 Yeşil yaprağın altında,

 Yarimin sevisi ,

 Ciğerimin sapında. (117)

 

Karanfilim budama,

Sefa geldin odama,

Hakikatli yar isen,

Dünür gönder babama. (117)

 

Gidiyorum Payama,

Diken kaçtı ayama,

Beni alacak oğlan,

Taksi tutsun ayama. (1463)

 

İndim çeşme başına,

Sabun koydum taşına,

Ben bir sevda bilmezdim,

Oda geldi başıma.(1407)

 

Pencereden bakma bana,

Kırmızı güller atma bana,

Kırmızı gülü ne yapayım,

Nişan yüzüğü tak bana.(1407)

 

Yılana bak yılana,

Kıvrım kıvrım dolana,

Ben yarimi kaybettim,

Haram olsun bulana. (117)

 

Bahçelerde lahana,

Kıydım koydum diğana,

Ömrümde görmedim,

Böyle cadı kaynana.(1463)

 

Çarşıdan aldım lahana,

Kıydım koydum sahana,

Ömrümde görmedim,

Senin gibi cadı kaynana.(117)

 

Bahçelerde pırasa,

Yaprağına kar yağsa,

Kızlar beysiz kalsa,

Oğlanlara yalvarsa.(82)

 

 

 

Karanfil verdim sana,

Kanın kaynasın bana,

Senin gibi güzeli,

Doğurmuyor her ana.(117)

 

Kaşık saldım ayrana,

Üç gün kaldı bayrama,

Selam söylen Ümmü’ye,

Benek koysun hayvana.(1313)

 

Çayırın darısına,

Sel almış yarısına,

Gurbete giden evliler,

Boşasın karısına.(1463)

 

Sepetimde muşmula,

Ölüyorum aşkına,

Benden nasihet olsun ,

Vama şöför puştuna.(117)

 

Duman indi dağlara,

Yayıldı ovalara,

Kara gözlü Haticem,

Geldi mi buralara?(1313)

 

Su gelir yalaklara,

Kınalı parmaklara,

Peygamber nuru dolsun,

Girdiğin konaklar.(117)

 

İlimonun sapsarı,

Kaşın gözün kapkara,

Kendin güzelsin amma,

Kardeşin yok kaç para.(1047)

 

Bahçelerde domata,

Ondan olur salata,

Kızını bana vermezse,

Turşu kursun kerata.(117)

 

Gukkuk öter koyukta,

Sular akar oyukta,

Aç kapıyı gireyim,

Buydum, öldüm soğukta.(1313)

 

Ayva diktim tepeye,

Haydin kızlar çapaya,

Yeni semer diktirmiş,

Ardındaki sıpaya.(1313)

 

Kaleden indim düze,

Su bağladım nergize,

Çifte gurbanlar kestim,

Kara gözlü o gıza.(117)

 

            E

 

Bahçelerde böğrülce,

Aklım gitti görünce,

Zehir etti bu evi,

Şu görgüsüz görümce.(1313)

 

Kara kara karınca,

Kara kola varınca ,

Elim kolum tutmuyor,

Ben yarimi görünce.(117)

 

Asker oldum piyade,

Bugün aşkım ziyade,

Evlilerin sevdası,

Bekarlardan ziyade.(117)

 

Kırmızı gül eğende,

Dalı yere değende,

İki gurban ahtım var,

Yar yanıma gelende,

 

Mola dört dağ içinde,

Çiçek billur içinde,

Şu yarimin sevisi,

Can yüreğimin içinde.(1160)

 

Çayın öte yüzünde,

Ceylan atlar yüzünde,

Benim bir sevdiğim var,

Çifte benler var yüzünde.(1047)

 

Karanfilim duvarda,

Benim sevdiğim hovarda,

Varsın olsun hovarda,

Sevileri vardır ciğerde.(235)

 

 

Mektup yazdım acele,

Al eline hecele,

Mektup benim vekilim,

Al koynunda gecele.(117)

 

Entarimin peşine,

Terzi bilir işine,

Evvel garip kuş idim,

Hindi buldum eşime.(117)

 

Ben nasıl çıkacağım,

Geminin direğine,

Mevlam sabırlar versin,

Annemin yüreğine.(117)

 

Erirem günden güne,

Hasretim gül yüzüne,

Kadere boyun eğdim,

Allhın o bildiğine.(117)

 

Elma attım geline,

Gelin almaz eline,

Bak şu gelinin haline,

Kalmış berduş eline.(82)

 

Kunduramın gülüne,

Ne geçersin önüme,

Ben sene varmam mı dedim,

Yap ananın gönlüne.(117)

 

Gökte uçan teyyare,

Selem söyle yare,

Ben yarime doymadım,

Buna bulun bir çare.(1463)

 

Gökte uçan teyyare,

Selam söyle o yare,

Ben o yari vaz geçtim,

Derdine yansın bi çare.(1313)

 

Marul ektim kirseğe,

Yedirmedim kimseye,

Gizli gizli yar sevdim,

Bildirmedim kimseye.(1047)

 

 

            I

 

Kara dağda kar kalmadı,

Yüreğimde yağ kalmadı,

Daha yazacaktım emme,

Mektubumda yer kalmadı.(82)

 

Çekirgenin kanadı,

Nedir bunu inadı,

Kör olası çekirge,

Arpa buğday koymadı.(1313)

 

Altın dişim kanadı,

Sevda bende bağladı,

İkimizin sevdası,

Bir kalemde oynadı.(1160)

 

Ocak başı yarıldı,

Kaynana bana darıldı,

Darılırsa darılsın,

Oğlu bana sarıldı.(117)

 

Desti melim mavidi,

Kurdum ondan gavili,

Ben buraya yazıldım,

Bizi kimler ayırdı.(235)

 

Çayoğlunun  çayırı,

Çocuk çeker bayrağı,

Benim yarimi sorarsan,

Pişmiş sütün kaymağı.(117)

 

Penceresi perdeli,

Çiçek açmış zerdali,

Yenice bir yar sevdim,

Oda benden sevdalı.(117)

 

Sarı pabuç tokalı,

Benim yarim molalı,

Alacaksan tezce al,

Şimdi kızlar pahalı.(1463)

 

Akçakayanın çakalı,

Kontitesi tokalı,

Sokak süpürgesine dönmüş,

Mıstıva gödeşin sakalı.(82)

 

Kalaylıyım kalaylı,

Bir yar sevdim belalı,

Eriyip gitti canım ,

Sana aşık olalı.(117)

 

Kaynanayı napmalı,

Merdivenden kakmalı,

Tangır mangır düşerken,

Oturup seyrine bakmalı.(117)

 

Kaynanayı napmalı,

Kaynar kazana atmalı,

Yandım gelin dedikçe,

Altına odun çaymalı.(117)

 

Kuşun ağzında çalı,

Etrafı Trabzon dağı,

Mektubunu beklerim,

Ya Çarşamba ya Salı.(117)

 

Gayva gırıkdan daşma mı?

Yol gedikden aşma mı?

Ben yarimi görünce,

Akıl baştan şaşma mı?(235)

 

Ak üzümün salkımı,

Benim yarim saklı mı?

Benim yarim saklı ise,

Kaybederim aklımı.(1313)

 

Ak üzümün salkımı,

Benim yarim saklımı?

Gösteriverin yarimi,

Aldırıyorum aklımı.(117)

 

Bahçeye gelmedin mi?

Güllerden almadın mı?

Neden küstün kaynana,

Sen gelin almadın mı?(1313)

 

Pınara vardın mı?

Gül koydum aldın mı?

Hafız Ali’nin kızı,

Beni hiç andın mı?(1047)

 

 

 

Göğde ıldız sayılır mı?

Çiğ yumurta soyulur mu?

Sevip sevip ayrılmaya,

Acep kimse dayanır mı?(235)

 

Mendilimin al yanı,

Söyle canımın canı,

Yüze gülen çok olur,

Kalpten seveni tanı.(117)

 

Sigaramın dumanı,

Yoktur yarin imanı,

Altından köşk yaptırdım,

Gümüşten merdivanı.(117)

 

Osmanlar’ın duvarı,

Boyayversen ağarı,

Kerim oğlan’ı sorarsan,

Ayşa kız’ın zağarı.(235)

 

Sarı kızın saçları,

Altın ister uçları,

Sarı kız benim olacak,

Vermiyor kardaşları.(82)

 

Mendilimin uçları,

Çıkamam yokuşları,

Yarime selam söyleyin,

Yedi dağın kuşları.(117)

 

Çekirgenin taburu,

Sarı buğday bakırı,

Ben bu köye gelemem,

Ah Dudumun hatırı.(235)

 

Çekirgenin taburu,

Her tarlayı batırır,

Benim burda duruşum,

Nazlı yarin hatırı.(1313)

 

Kuyunuzun bakırı,

Gözünüzün çakırı,

Sana ettiğim oya,

Oğlunuzun hatırı.(117)

 

 

 

Mavi yüzüğümün taşı,

Göründü dağların başı,

Ben yarimi görmezsem,

Dinmez gözümün yaşı.(117)

 

Kale kaleye karşı ,

Kalenin ardı çarşı,

Alacaksan al beni,

Dosta düşmana karşı.(117)

 

Bulunmaz Hint kumaşı ,

Yürü güneşe karşı,

Onu da eritirsin,

Dayanmaz sana karşı.(117)

 

Karanfilim mor açtı,

Saksılara dolaştı,

Sen benimsin sen benim,

Falcı böyle fal açtı.(117)

 

Dama çattım çatmayı,

Çağrın bana Fatma’yı,

Fatma’m nerden öğrendin,

Çifte göbek atmayı.(117)

 

            İ

 

Ata binesim geldi,

Çayda inesim geldi,

Karagözlü yarimi,

Yine göresim geldi.(1047)

 

Bağa giresim geldi,

Üzüm yiyesim geldi,

Üzüm yemek değil derdim,

Yarimi göresim geldi.(82)

 

Kaynana arpa kepeği,

Görünce çoban köpeği,

Gelin evlen bebeği,

Oğlan bursa ipeği.(117)

 

Deniz dibi tekneli,

İçine güller dikmeli,

Benim olmayacak yare,

Neden zahmet çekmeli.(117)

 

 

Deniz dibi tekneli,

İçine şapbay dikmeli,

Benim olmayacak yare,

Ne için emek çekmeli.(235)

 

Dağda davşan avlanır,

Kemikleri sayılır,

Hale gızın sene mi,

Senin kahrın bene mi.(235)

 

Elbisesi pileli,

Bir yar sevdin kuleli,

Kuleli’nin yoluna,

Oldum kemik veremi.(117)

 

Hava bozuk değil mi?

Güller nazik değil mi?

Bu kadar emek çektim,

Bana yazık değil mi?(1313)

 

Sarı kavun dildin mi?

Çorağını sildin mi?

Kara benli Hatice’m,

Muradına erdin mi?(117)

 

Gül dalını eğer mi?

Ucu yere değer mi?

Sende gönlü olmayan,

Böyle boyun eğer mi?

 

Göğdeki ıldız düşer mi?

Kumda gayfe pişer mi?

Sevip sevip ayrılmak,

Senin şanına düşer mi?(235)

 

Karanfilim ak benim,

Susuz yere dik beni.

Ben bir tomurcuk gülüm,

Al koynuna sok beni.(117)

 

Deniz üstünde gemi,

Yelkeni daha yeni ,

Niçin mektup yazmazsın?

Öldü mü sandın sen beni?(117)

 

 

Sarı tabak kökeni,

Elime batar dikeni,

Çirkinlerin goynunda,

Ömürle mi tükeni.(117)

 

Karanfilsin yetersin,

Susuz yerde bitersin,

Beni koyup gidersin,

Neyleyim güzelliğini.(117)

 

Dama serdim kilimi,

Tut kaynana dilini,

Akşam oğlun gelince,

Kırar kanbur belini.(117)

 

Ocak başında halı,

Konduğum selvi dalı,

Gören maşallah desin,

Kimin var böyle yari.(117)

 

            K

 

Sabahtır ezana bak,

Kabrimi kazana bak,

Ezrail’in suçu ne?

Yazımı yazana bak.(117)

 

Bahçelerde bal gabak,

Açılır tabak tabak,

Sen şeker ol ben kaymak,

Yiyelim tabak taba.(117)

 

Gayve değilim gavrulcak,

Duman değilim savrulcak,

Ben deli mi olmuşum?

Nazlı yarden ayrılcak.(235)

 

Bahçelerde bal kabak,

Açılır tabak tabak,

Sen şeker al ben kaymak,

Yiyelim parmak parmak.(82)

 

 

 

 

 

 

Merdivenim kırk ayak,

Kırkına vurdum bir dayak,

Yarim geliyor dediler,

Önüne indim yalın ayak.(1047)

 

Merdivenim kırk ayak,

Altına vurdum bir dayak,

Yarim geliyor diye,

Koşturuverdim yalın ayak.(82)

 

Gökte uçar kelebek,

Kanatları benek benek,

Beni yardan ayıran,

Kan kussun benek benek.(1047)

 

Çayda balık ak balık,

Ali Efendi babalık,

Zapted Ali Efendi kızını,

Çeşme başı kalabalık.(1047)

 

            L – M

 

Söyütleri dikmeli,

Gülü reyhan etmeli,

Bir kötünün kahrını,

Ölene dek çekmel.(117)

 

Sulara basma güzel,

Bakışı yosma güzel,

Felek bizi ayırdı,

Selamı kesme güzel.(1047)

 

Bahçelerde badılcan,

Ben askere yazılcam,

Ben askerden gelince,

Sarı saçlı gız alcam.(117)

 

Muğla’nın dağları karla buran,

Ciğerim oldu kanla revan,

Memleketten arzu ederim,

Bir kuru selam.(82)

 

Ay aydındır gelemem,

Dile destan olamam,

Ay buluta girince,

Bağlasalar duramama.(117)

 

Ak üzümü bandırdım,

Ben bir güzel kandırdım,

Dağda belde gezerken,

El ceğizimden aldırdım.(1313)

 

Ben bir keklik olaydım,

Yol üstüne konaydım,

Gelen geçen yolculara,

Nazlı yarimi soraydım.(82)

 

Payam  sucuk batıralım,

Uyuyanı yatıralım,

Hadi ben gidiyorum,

Son devri oturalım.(235)

 

Deniz üstü urganım,

Has gadifedir yorganım,

O yar benim olursa,

Develer olsun gurbanım.(117)

 

Karanfil olsam sarkarım,

Açılmaya korkarım,

Yarimin haberini alsam,

Nazarda olsam kalkarım.(1047)

 

Ömrüm geçti bekarım,

Tek başıma yatarım ,

Yar diye yastıklara,

Sarılarak yatarım.(117)

 

Dam ardında dolaştım ,

Ot yolmaya bulaştım,

Ot yolmak değil evkarım,

Ben yarime dolaştım.(117)

 

Arabada buğdayım,

Sereyim kurutayım,

Geçme gayri buradan,

Ben seni unutayım.(1313)

 

Ak üzüm asmasıyım,

Nazilli basmasıyım,

Doktor açma yaramı,

Ben aşık hastasıyım.(117)

 

 

 

Harman yerini süpürdüm,

Orta yerine tükürdüm,

Senin gibi kabadayıları,

Sol çiğnimde götürdüm.(82)

 

Portakal dilim dilim,

Darılmış benim gülüm,

Bana neler söyledi,

Erisin benim dilim.(1047)

 

Altın yüzük var benim,

Parmağıma dar benim,

Şu Milas’ın içinde,

Ota boylu yar benim.(117)

 

Mavi yelekli yarim,

Beyaz bilekli yarim,

Nasıl bensiz duruyorsun,

Ateş yürekli yarim.(117)

 

Fazla çirkin değilim,

Ne zenginim ne fakirim,

Biraz çekingenimdir,

Sevmesini bilirim.(117)

 

            N

 

Çiğ baş yedim tabaktan,

Yari gördüm sabahtan,

Bunlar benim olmazsa,

Ölüm isterim Allah’tan.(1463)

 

Gül aldım tabaktan,

Yari gördüm sabahtan,

O yar benim olmazsa,

Ölüm isterim Allah’tan.(117)

 

Mavi ipek bükmem ben,

Montin söküğü dikmeme ben,

Kendim güççüğün helemme,

Nikah körlüğü çekmem ben.(82)

 

Peşgir çektim direkten,

Bir ah çektim yürekten,

Benim derdim dert değil,

Yarim gelsin Firek’den.(117)

 

Ayrılma sevgilinden,

Bal akıyor dilinden,

Çabuk kurtulacaksın,

Kaynananın dilinden.(1047)

 

Varayım gideyim illerinizden,

Kurtulayım dillerinizden,

Yeşil başlı ördecik olsam,

Sular içmeme göllerinizden.(82)

 

Köprü altı diken,

Yaktın beni gül iken,

Allah da seni yaksın,

Üç günlük gelin iken,

 

Yer altında mantarın,

Ben okkanı tartarın,

Söyleyeceksen mani söyle,

Gelirsen ağzını burnunu yırtarın.(82)

 

Karanfilsin darçınsın,

Neden böyle hırçınsın,

Ne büyük ne küçük,

Sen benim harcımsın.(117)

 

Manici başı mısın?

Cevahir taşı mısın?

Bir hatıra verirsem,

Ölünce taşır mısın?(117)

 

Penceresi demir gelin,

Ne buyurdun emir gelin,

Oğlanı ben doğurdum,

Git kapıyı kemir gelin.(117)

 

Bu desdümbek inlesin,

Aşık olan dinlesin,

Gurbetteki yarimin,

Gulakları çınlasın.(117)

 

Evlerinin önü mersin,

Değmeyin dalları yere değsin,

Söyleyin annesine,

Yarimi bana versin.(1047)

 

 

 

Fırın üstünde fırın,

Evliler şöyle durun,

Bekar yarim gelince,

Altına minder koyun.(117)

 

Asurdan indim bugün,

Çiğnimde altın güğüm,

Ela gözlü yarimi,

Ne dün gördüm ne bugün.(143)

 

            R

 

Bahçelerde  gök büber,

Şimdiki kızlar pek kibar,

Olsun varsın pek kibar,

Oğlanlarda itibar.(82)

 

Mani mani açar,

Mani kasvet açar,

Mani bilmeyen kızlar,

Kalkar meclisten kaçar.(82)

 

Su gelir dere çağlar,

Sesinden iller dağlar,

İnsaf et güzel yarim,

Halime eller ağlar.(117)

 

Yol gıyında hayıtlar,

Eller bizi ayıplar,

Ayıplarsa ayıplasın,

Muğla konağı payıklar.(235)

 

Sıra sıra kargılar,

Örzger eser ırgalar,

Ellerin gençleri başlarına gül dakar,

Bizim gençleri ciğerinde vurdular.(235)

 

Kadanfilim üç çatal,

Üçüde ayrı açar,

Yolda fiyaka satar,

Evde çuvalda yatar.(117)

 

Kara çadır is mi tutar,

Martin tüfek pis mi tutar,

Asker oldum gidiyorum,

El oğluna yas mı tutar.(82)

 

Minare de ezan var,

Gül bahçede gezen var,

Gül bahçenin içinde,

Gül görmedik güzel var.(1047)

 

Bahçede hasırım var,

Üstünde mısırım  var,

Yar üstüme yar sevmiş,

Nerde kusurum var.(1160)

 

Bahçede hasırım var,

Üstünde mısırım var,

Yar üstüme evlenmiş,

Benim ne kusurum var.(1313)

  

Bahçelerde hıyarlar,

Kıyım kıyım kıyarlar,

İkimiz bir araya geldik,

Ayırmaya kim kıyar.(82)

 

Kayada keklik öter,

Dilinden şeker döker,

Ne yapayım şekerini,

Kavgada selam geçer.(235)

 

Ay aydındır geceler,

Yuva yapmış böceler,

Hiç aklımdan çıkmıyor,

Geçirdiğimiz geceler.(117)

 

Deniz üstünde minder,

Bülbül kafeste inler,

Benim kalbimde sensin,

Senin kalbinde kimler?(117)

 

Kahvenin piştiği yerler,

Pişip de taştığı yerler,

Çirkin güzel demiyor,

Sevinin taştığı yerler.(117)

 

Kahvenin piştiği yerler,

Pişip de taştığı yerler,

Çirkin güzel bilmiyorlar,

Sevenin düştüğü yerler.(1047)

 

 

 

Siverek’i överler,

Damda bulgur döverler,

Bizde adet böyledir,

Öldürmezler severler.(117)

 

Maşa maşaya benzer,

Oğlan paşaya benzer,

Eski köyün kızları,

Çingen Aşaya benzer.(1160)

 

Evleri gırdadır,

Sevgilin burdadır,

Geçme kapımın önünden,

Yüreğim yardadır.(1047)

 

Kuyu üstünde bakır,

Yosmam gözlerin çakır,

O çakır gözlerin,

Kurban olsun bu fakir.(117)

 

Kayvem Yemenden gelir,

Bülbül çimenden gelir,

Ak topuk beyaz gerdan,

Her gün hamamdan gelir.(235)

 

Kıştan önce yaz gelir,

İlk bahar kiraz gelir,

Seninle ben baş başa,

Bin yıl kaçsak ta az gelir.(1047)

 

Camiler medreseler,

Yarin geldi deseler,

Bir kıymetli canım var,

Veririm isteseler.(117)

 

Dut ağacı dut verir,

Yaprağını gıt verir,

Oğlan büyük gız küçük,

Sevileri dat verir.(117)

 

İncir yaprağı yeşil,

Altında kahve pişir,

Beni sana vermezler,

Aklını başına devşir.(117)

 

 

 

Teyyaresi harlıyor,

Gümüş gibi parlıyor,

Yüz başının annesi,

Oğlum diye ağlıyor.(117)

 

Akçapınar  akmıyor,

Hatcem  bana bakmıyor,

Kırmızı güller açmış,

Hatcem bana bakmıyor.(1313)

 

Tarlada aşık mı olur,

Aşıkta balık mı olur,

Ben yarimi kaybettim,

Arasam ayıp mı olur.(1047)

 

Kara koyun etli olur,

Kavurması datlı  olur,

Dul yarine varan gızlar,

Ölmez ama dertli olur.(117)

 

Asmalı kuyu derin olur,

Üstüne çıksam serin olur,

Kabadayıların goynunda,

Top zülüflü gelin olur.(117)

 

Bahar gelince kumru kuşları ötüşür,

Her türlü menekşeler kokuşur,

Memleketten mektup alamadım,

Anam benim yüreğim tutuşur.(82)

 

Ş – T – U – Ü

 

Yolda buldum on kuruş,

Sevgilim benimle konuş,

İçme bu sigarayı ,

Paketi elli kuruş.(1047)

 

Peştemalim iki kat,

Birini al birini sat,

Benden başka yar seversen,

Kalkmaz uykulara yat.(1047)

 

Zeytin yaprağını dökmez oldu,

Hayalin gözümden gitmez oldu,

Senin yaptığını bene,

Dini ayrı cavurlar yapmaz oldu.(82)

 

Karanfilim kokulu,

Yan cebimde sokulu,

Beni sizden ayıran,

Trabzon’un okulu.(117)

 

Mendilimin dört ucu,

Bir tarafı turuncu,

Murat etme sevgilim,

Sen benimsin en gücü.(1047)

 

Tütün ektim söküldü,

Yaprakları döküldü,

Eller yarim dedikçe,

Benim boynum büküldü.(1463)

 

Yeşil sandığın kilidi,

Üstüne toz bürüdü,

Geçme kapı önünden Süleyman,

Civan ömrüm çürüdü.(117)

 

Hanımın kaşı gözü,

Aya benziyor yüzü,

Ciğerimi yakıyor,

Yarin ateşi közü.(117)

 

            Z

 

Çaya dalmadan geçilmez,

Ekin erken biçilmez,

Benim kalbim kilitli,

Anahtarsız açılmaz.(1463)

 

Karanfilim düz beyaz,

Ayrı düştük biz bu yaz,

Selamını istemem,

Mektubunu sık sık yaz.(117)

 

Karşı karşı evimiz,

Pek goygundur sevimiz,

Bu sevinin yoluna,

Gurban olsun ikimiz.(117)

 

Bahçelerde merdinoz,

Bahçe içine girdiniz,

Siz ikiniz bir oldunuz,

Birbiriniznen kavil mi kurdunuz?(82)

 

Oduna gittim yalınız,

Tuta godu çalınız,

Alcak oldu almadı,

Kerata godeş kulunuz.(82)