Yrd.Doç.Dr.Mesut PİYALE

 

 

 

 

 

İş Adresi              :KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği   ABD (61335) Söğütlü-

                               TRABZON

Tel                        :  0.462.2482305-06 (1094)

Öğrenim Durumu :                           

İlkokul                    :Kurtuluş İlkokulu mezunu (Trabzon)

Ortaokul                 :Kabataş Ortaokulu mezunu (İstanbul)

Lise                        :Atatürk Erkek Lisesi  mezunu (İstanbul)

Üniversite               :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu

Yüksek Lisans        : Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü

Doktora                  : Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Görevleri               :İlköğretim Bölümü Sınıf öğretmenliği ABD Başkanlığı

Verdiği Dersler     :  

Lisans Dersleri     : 1. İnkılap Tarihi

                                 2. Türk Kültürü

                          3.Uygarlık tarihi

                          4.Türk Tarihi ve Kültürü

                          5.Sanat tarihi

                         6.Osmanlı Tarihi

                         7.Türk-İslam Tarihi

Yayın Listesi           :          

Y. Lisans Tezi           :  Trabzon’da Eğitim ve Kültür Hayatı (1839-1923).Anakara, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 1987. 

Doktora Tezi             :Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti ve Faaliyetleri. İstanbul, Marmara Üniversitesi, Atatürk  İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü,1992.

Makaleler               :1. “Türkiye-Sovyet Rusya Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması’nın Önemli Bir    Basamağı Olan Çiçerin’in    Mustafa Kemal Paşa!ya Gönderdiği Mektup”. İstanbul, Türk Dünyası Dergisi, Sayı:130, Ekim-1997.

2. “Trabzon’daki İttihatçılık Çalışmaları ve Enver Paşa”. İstanbul, Türk Dünyası Dergisi, Sayı:159, Mart-2000..

3. “İkinci Meşrutiyet Yıllarında Trabzon’da Yayımlanmış Bir Dergi: Hekim.”. (Türk Dünyası Dergisi’nde yayımı kabul edildi.).

4. “1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı Çalışmaları ve Trabzon. (Türk Dünyası Dergisi’nin

Nisan-2000 sayısında yayınlanacak.).

 Faaliyetleri                :                     

  Üniversite içi faaliyetler:  (eğitimle ilgili seminer, kurs vs.)

  Üniversite dışı faaliyetler: Polis  Okulunda İnkılap Tarihi dersleri ve onbeş günde bir ders konularıyla ilgili konferanslar veriyor.

 Kişiye Özel Bilgiler   :Memleketi:Trabzon,Medeni Hali:Evli,Çocukları: 2 çocuklu,Yabancı Dili: İngilizce ,

                                      Hobileri:kitap okuma, müzik dinleme, spor yapma uğraşıları var.