Doç.Dr.Salih ÇEPNİ

 

 

 

 

 

İş Adresi               :KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD(61335)

                               Söğütlü /TRABZON

Tel                         :0462.2487100 / 0.462.2482305-06 (1095)

@-Posta                :Cepni@kackar.ktu.edu.tr

Öğrenim Durumu :                           

İlkokul                     :Trabzon Dolaylı Köyü İlkokulu

Ortaokul                   :Atatürk Ortaokulu

Lise                          :Affan Kitapçıoğlu Lisesi

Üniversite                 :KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi

Yüksek Lisans          :University of  New Brunscwick (Kanada)

Doktora                    :University of Southampton (İngiltere)

Görevleri                : Fizik Eğitimi ABD Başkanlığı (1993-1997)

                          İlköğretim Bölüm Başkanlığı (1998 ve halen devam ediyor)

Verdiği Dersler      :

Lisans Dersleri          : 

Genel Fizik-1

Genel Fizik-2

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Okul Deneyimi

Alan Çalışması

Özel Öğretim Metotları I, II.

Lisansüstü Dersler     :           

Öğrenme Teorilerinin Fen Bilgisi Eğitiminde Kullanımı.

Araştırma Metotları ve İstatistik Teknikler

Yayın Listesi         :              

Doktora Tezi            :New Science Teachers’ Development in Turkey

Kitapları                :

Johnson. D., B, Ayas, A. Çepni, S. Fen Eğitiminde güvenlik. YÖK/ Dünya Bankası MEGB Hizmet öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları. Bilkent-ANKARA,1997.

 

Ayas, A. Çepni,S. Johnson, D. Turgut, M.F. Kimya Öğretimi YÖK/Dünya Bankası MEGB Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları. Bilkent-Ankara. 1997.

 

Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. Turgut, M.F. Fizik Öğretimi YÖK/Dünya Bankası MEGB Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları. Bilkent-Ankara,1997.

 

Ergezen,.... S, Çepni, S. ve diğ. Fakülte-Okul işbirliği Klavuzu , YÖK/Dünya Bankası MEGB Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları. Bilkent-Ankara.

Makaleler   :

Ayas, A, Çepni, S, Akdeniz, A.R.(1993).Development of the Turkish Secondary Science Curriculum. Science Education, v. 77, no:4, pp. 433-440.

 

Çepni, S. ve Azar, A. Two Approaches to the Initial Science Teacher Education Programme. The Proceedings of Conference on Teacher Training for the Twenty First Century., pp.161-170..Proceeding Papers, 1995

 

Çepni, Salih.ve diğ.. International Conference On Teacher Training And Teacher Development. Ankara, Published by Bilkent University School of English Language, pp.203-207, 1998.

 

Çepni, S. Fizik Öğretmen Adaylarının Doğal Gelişim Süreçlerinin Fuller Teorisi ile Uyuşumu. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Öğretmen Eğitimi Sempozyumu. Ankara, 1996

 

Çepni, S., ve A.R. Akdeniz. Fizik Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal Education). Sayı: 12, S.221-226, Ankara, 1996.

 

Çepni, S. Lise Fizik-1 Ders Kitabında Öğrencilerin Anlamakta Zorluk Çektikleri Anahtar Kavramların Tespiti. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:2, 15, S.86-96, Adana, 1996.

 

Çepni, S. Fizik Öğretmen Adaylarının Temel Terimlerdeki Yanılgılarının Akademik Başarılarına Etkileri. Milli Eğitim Dergisi. Sayı:38, S.26-28, Ankara, 1997.

 

Ayas, A., S. Çepni ve A.R. Akdeniz. Fen Bilimleri Eğitiminde Laboraturların Yeri ve Önemi I. Çağdaş Eğitim, Sayı: 204, 21-25 (1994).

 

Ayas, A, S. Çepni, ve A.R. Akdeniz. Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuarların Yeri ve Önemi II. Laboratuar Uygulamalarında Amaç ve Yaklaşımlar. Çağdaş Eğitim, Sayı  :205, 7-12 (1994)

 

Çepni, S., A. Ayas, ve A.R. Akdeniz. Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuarların Yeri ve Önemi III. ÜlkemizdeLaboratuarların Kullanımı ve Bazı Öneriler. Çağdaş Eğitim, Sayı :206, -25 (1994)

 

Çepni, S., Y. Özbay, A.P. Ayas (1994). Eğitim Araştırmalarında Kullanılan Metodlar Üzerine Tartışma I, Akademik Yorum, s. 6, 41-44

 

Ayas, A, S. Çepni, Y. Özbay (1994). Bilginin Sosyal Yapılanması: Öğretmen Eğitimiyle ve Müfredat Programıyla İlişkisi. Akademik Yorum, s. 6,28-30.

 

Azar, A., Salih Çepni. Adaylık Eğitiminde Akreditasyon. Buca Eğitim Fakültesi Yayınları, İzmir, 1999.

 

Azar, A., Salih Çepni. Yeni Öğretmenlerin İş Başında Gelişimini Destekleyen Modeller. Buca Eğitim Fakültesi Yayınları, İzmir, 1999.

 

Çepni, S. Öğretmen Eğitimindeki Programların Geliştirilmesinde Esas Alınan  Felsefi Temeller. Eğitim Bilimleri Kongresi 28-30 Nisan 1994, Çukurova Üniversitesi,. Adana, 1994.

 

Çepni, S. Yeni Fen Bilgisi Öğretmenlerinin İş Başında Gelişimi, .I. Ulusal Fen Bilimleri Kongresi, 15-17 Eylül. Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, 1995.

 

Çepni, S. Lise Fizik-1 Müfredatında Öğrencilerin Anlamakta Güçlük Çektikleri Bazı Temel Kavramlar. II. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 11-13 Eylül, ODTÜ Eğitim Fakültesi, Ankara, 1995.

 

Çepni, S. Ayvacı, H. Fizik Öğretmen Adaylarının Profillerinin Başarılarına Etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, II. Ulusal Eğitim Sempozyumu,18-20 Eylül, Göztepe-İstanbul, 1996.

 

Baki, A, Çepni, S., Akdeniz A.R.. Ayas, A. Türkiye’de Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, 18-20 Eylül, Göztepe, İstanbul, 1996.

 

Akdeniz, A, R., S Çepni. ve H. Ş. Ayvacı.. Fizik Eğitimi Projelerinin Değerlendirilmesi, III .Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (23-25 Eylül 1998), s.98-102, Ankara,. 1999.

 

Çepni, S., A. Azar. Lise Fizik Sınavlarında Sorulan Soruların Analizi. III .Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (23-25 Eylül 1998), s.109-114, Ankara,. 1999.

 

Akdeniz, A.R., S. Çepni ve A. Azar. Fizik Öğretmen Adaylarının Laboratuar Kullanım Becerilerini-Geliştirmek İçin Yaklaşım. III .Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (23-25 Eylül 1998), s.118-125, Ankara,. 1999.

 

Ayvacı, H. Ş., Çepni, S. Ve Akdeniz, A.R. Fizik Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi. III .Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (23-25 Eylül 1998), s.129-136, Ankara,. 1999.

 

Baki, A., S. Çepni, A.R. Akdeniz ve A. Ayas. Öğretmen Eğitimine Felsefi Bakışlar. III Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (23-25 Eylül 1998), s.238-243, Ankara,. 1999.

 

Çepni, S., A.P.Ayas, ve A.Baki. Fakülte-Okul İşbirliği modelinin uygulanmasında Karşılaşılabilecek Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. III.Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (23-25 Eylül 1998), s.279-284, Ankara,. 1999.

Araştırma Projeleri :

YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Fizik Öğretimi Danışmanı 1996-1998.

 

“Doğu Karadeniz Bölgesindeki Orta Dereceli Okullarda Fen Bilgisi Kavramlarının Öğrenimi Projesi”.

 

 “K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesinin Öğretmenliğe Karşı Olumlu Tutum Geliştirmedeki Rolü Projesi”.

Faaliyetleri               :

Üniversite içi faaliyetler:                       

Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Konferanslar

Üniversite dışı faaliyetler:         

YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi

Fakülte-Uygulama Okulu İşbirliği Seminerleri (Samsun, Balıkesir, Manisa, Trabzon...)

 Kişiye Özel Bilgiler :Memleketi:Trabzon, Medeni Hali:Evli, Çocukları:Bir çocuklu,  Bildiği

                                   Yabancı Diller:İngilizce ve Almanca,Hobileri: seyahat etme, spor yapma,

                                    kitap okuma uğraşıları var